top of page

O nás

Jsme poskytovateli kvalitních služeb způsobem, který má společenský přesah. Spoluprací s námi můžete jako zákazník podpořit sociální proces ve společnosti, aniž byste museli slevit ze svých potřeb. Chápeme, že zákazníci mají různé požadavky a očekávání, a díky našim zaměstnancům můžeme dělat maximum pro to, abychom jim dokázali vyhovět. Spokojenost zákazníků, ale také zaměstnanců je pro nás prioritou. Věříme, že společná práce podporuje společenský pokrok a respektování práv všech jednotlivců.

Výměník vznikl s posláním vytvářet spravedlivé pracovní podmínky a podporu lidem s duševním a jiným onemocněním, aby mohli pracovat a žít bez hospitalizací a stigmatu.

Prvním krokem k dosažení tohoto poslání bylo vytvoření bezpečného a podpůrného pracovního prostředí. Dalším krokem bylo poskytnout těmto lidem pracovní příležitosti. Navazujeme spojení s místními zaměstnavateli, abychom těmto zájemcům o zaměstnání pomohli vrátit se zpět na trh práce.

Výměník se zavazuje k naplňování těchto hodnot.

Zaměstnanci mohou najít uplatnění v našich čtyřech hospodářských provozech - administrativních službách, technické dílně, šicí a kompletační dílně a kavárně s kuchyní. Poskytujeme také dvě sociální služby. Naším zřizovatelem je Péče o duševní zdraví, z. s.

Principy sociálního podnikání

Výměník nabídkou služeb klientům a svojí činností naplňuje základní principy sociálního podnikání:

 • sociální princip:
  Výměník se dlouhodobě podílí na zaměstnávání a integraci znevýhodněných osob na trhu práce. Jsme uznaným zaměstnavatelem na chráněném trhu práce dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2006 Sb. – zaměstnáváme více než 50 % osob se zdravotním hendikepem. Tím splňujeme podmínku pro poskytování náhradního plnění.
  Zaměstnanci se přiměřenou měrou podílí na směřování sociálního podniku.

 • ekonomický princip:
  Výměník se zavazuje reinvestovat 51 % svého čistého zisku do fondu reinvestice. Finance putují k dofinancování mezd, nákupu vybavení a ochranných pomůcek pro zaměstnance, vzdělávání zaměstnanců a k zlepšení pracovního prostředí. 

 • environmentální a místní princip:
  Spolupracujeme převážně s místními dodavateli a odběrateli.  V naší kavárně vaříme kávu z místní pražírny. V poskytovaných službách a především v hospodářských provozech se snažíme o snižování ekologických dopadů naší vlastní činnosti. Pořádáme a účastníme se akcí s ekologickou tématikou. V rámci sociálních služeb spolu s klienty hledáme cesty jak recyklovat látky a nakupovat bez obalu.

Naši partneři

Partneři, kteří s námi dlouhodobě spolupracují formou finanční podpory, zadáváním zakázek a propagací jsou:

Projekty

Podpora dostupnosti sociálních služeb v Pardubickém kraji

V letech 2023-2025 je dostupnost naší služby zajištěna za podpory z projektu realizovaného Pardubickým krajem, který cílí na služby sociální prevence pro lidi ohrožené sociálním vyloučením či již sociálně vyloučené. V rámci našich Sociálně terapeutických dílen jsme finance využili na posílení zajištění chodu celé služby. Více o projektu a naší službě se dozvíte ZDE.

Podpora sociálního podnikání Pardubického kraje v roce 2022 

V roce 2022 jsme využili finanční podporu Pardubického kraje na vzdělávání a pořízení investic. 

Individuální vzdělávání se týkalo specializací, které naši zaměstnanci využijí v provozu (cukrářský kurz, IT testování, slaboproud). Skupinové vzdělávání směřovalo do oblastí měkkých dovedností (komunikace, vztahy). 

Větší objem financí směřoval k pořízení investic. A to do provozu kavárny Café Robinson, kde jsme doplnili inventář v prostoru baru prosklenou chladící vitrínou.  Dalším významným nákupem je užitkové auto pro technickou dílnu, které zvýšilo naši mobilitu a dostupnost našich služeb pro koncové zákazníky. 

Přínosy práce ve Výměníku

Využití možnosti pracovat v sociální firmě má pro naše zaměstnance přínos v několika rovinách:

 • díky práci se zlepšuje jejich finanční situace

 • pracovní prostředí a kontakt s dalšími lidmi předchází sociální izolaci

 • díky smysluplné činnosti a prostředí, které jsme vytvořili, se může celkově zlepšovat zdravotní stav klientů, nebo se stabilizuje

Podpořte nás

Chcete se s námi podílet na poskytování kvalitních sociálních služeb pro lidi s duševní nemocí?  Pomoci nám můžete finančním i věcným darem nebo expertní radou. V případě zájmu kontaktujte Věru Šandovou.

E-mail: vera.sandova@pdzvymenik.cz

Tel: +420 737 173 316

bottom of page