top of page

Co je Výměník

Posláním Výměníku je být fér zaměstnavatel pro lidi s duševním i jiným onemocněním a podporovat je tak, aby mohli pracovat a žít bez hospitalizací.

Výměník má tyto cíle:

 • Rozvíjíme pracovní a sociální dovednosti zdravotně a sociálně handicapovaných lidí, zejména duševně nemocných, a to pomocí sociální a pracovní rehabilitace.
   

 • Nabízíme pracovní uplatnění zdravotně a sociálně handicapovaných lidí, zejména duševně nemocných, vytvořením konkrétních pracovních míst. 

 • Podporujeme klienty při uplatnění na volném trhu práce a pomáháme jim udržet si práci. Nabízíme podporu zaměstnavatelům. 

 • Aktivně usilujeme o destigmatizaci v oblasti zaměstnávání osob se zkušeností s duševním onemocněním.

Sociální služby

Sociální služby jsou zaměřené především na podporu lidí s duševním onemocněním. Naším cílem je pomáhat jim tak, aby jim nemoc zasahovala do života co nejméně. Naši sociální pracovníci jim pomohou udržet si práci, porozumět lépe sobě a své nemoci. Zaměřujeme se s nimi i na osobní a profesní rozvoj, vyzkoušejí si také praktické aktivity v bezpečném a podpůrném prostředí. Sociální služby se hlásí k principům dobrovolnosti, individuálního přístupu, partnerství a respektu. Služby jsou poskytovány zdarma (Etický kodex). Klienti mají právo podat stížnost.

Náš příběh

Sociální služby fungují ve Výměníku od samotného vzniku. Na počátku poskytování těchto služeb byla potřeba vytvořit zázemí pro setkávání lidí s duševním onemocněním, a tak vznikla sociálně terapeutická dílna. Potřebnost služeb sociální rehabilitace se ukázala jako nezbytná pro dobré fungování klientů nejen v našich provozech. Právě díky této podpoře na pracovišti klesla fluktuace chráněných zaměstnanců nebo frekvence jejich hospitalizace. V současnosti jsme spustili tranzitní program, který umožní více lidem získat pracovní zkušenosti a následně místo na volném trhu práce.

Zde nás najdete

Lonkova 510

530 09 Pardubice

Kontaktní osoba

Mgr. Bc. Božena Šedivá

Podpořte nás

Velice nám to pomůže v poskytování kvalitních sociálních služeb pro lidi s duševní nemocí. Zároveň můžete přispět na rozvoj dalších projektů. Pomoci nám můžete finančním nebo věcným darem.

V případě zájmu kontaktujte Věru Šandovou, vera.sandova@pdz.cz,

+420 737 173 316.

Sociální služby

S kým si domluvit první schůzku?

Pro první kontakt se sociálními službami oslovte, prosím, vedoucí služeb Boženu Šedivou. 
Vedoucí sociálních služeb Božena Šedivá vystudovala kulturní a sociální antropologii a sociální práci, v sociální oblasti působí od roku 2007. Pracovala v agendě příspěvku na péči, byla inspektorkou sociálních služeb a sociální pracovnicí v organizaci pomáhající lidem s duševním onemocněním. Ve Výměníku působí jako vedoucí služeb sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny, kde se primárně věnuje chodu služeb a podpoře pracovníků v přímé péči.
 

„Ve Výměníku se snažím uplatnit své zkušenosti jak z přímé práce s klienty v ambulantním provozu a v terénu, tak na úřadech. Zabývám se tím, jak skloubit požadavky zákona s reálnou praxí sociálních služeb. Jsem zastáncem pozvolného vývoje a stabilního pokroku a stejný postup mi dává smysl i v práci s klienty našich služeb. Myslím si, že když se naučíme mít radost nejen z velkých úspěchů, ale i z drobných krůčků, můžeme se radovat každý den.“

Zkušenost se sociálně terapeutickou dílnou

Barbora, 34 let

„Naučila jsem se s lidmi lépe komunikovat, respektovat soukromí své i druhých. Někdy jsem se konfliktu nevyhnula, ale to se časem zlepšilo. Když jsem mluvila o nějakém tématu v kolektivu, tak mi pracovníci vysvětlili, co je vhodné rozebírat a co ne. To mi pomohlo se orientovat v tom, jak se v kolektivu chovat.“

Zkušenost se službou sociální rehabilitace

Naďa, 45 let

„Několik let jsem hledala práci, kde bych vydržela, teď se mi to povedlo. Pracovníci jsou mi nápomocní ve všech mých problémech. Pomáhají mi se zaměstnáním i s dalšími věcmi, jsem ráda, že jsme pořád v kontaktu.“

Jak nás můžete oslovit

 • když vám duševní onemocnění vstupuje do života nebo pokud potřebujete využít poradenství pro blízkého s duševní nemocí
  kdykoli můžete napsat e-mail na lucie.antes@pdz.cz
  ve všední dny v pracovní době 9-16 můžete volat na číslo: 602 277 961

Kontakt


Mgr. Bc. Božena Šedivá

Vedoucí sociálních služeb

bozena.sediva@pdz.cz

+420 734 304 735

Děkujeme za odeslání poptávky

Napište nám

Pro koho jsou služby určené

Pro dospělé lidi z Pardubického a Královéhradeckého kraje se zkušeností s duševním onemocněním, kteří hledají práci nebo bezpečný prostor pro setkávání.

Služby

Sociálně terapeutická dílna (STD)
Sociálně terapeutická dílna je nízkoprahová služba určená pro lidi, kteří ukončili hospitalizaci na psychiatrickém oddělení nebo se léčí s duševní nemocí, potřebují trénovat pravidelný režim a vrátit se ke každodennímu fungování, zvyknout si trávit čas mezi lidmi, naučit se lépe komunikovat, relaxovat a tvořit. 

Leták ke stažení Sociálně terapeutická dílna

Sociální rehabilitace
Služba sociální rehabilitace poskytuje komplexní pomoc klientům při hledání nebo udržení si zaměstnání. Jsme tu pro každého, kdo potřebuje nacvičit konkrétní činnost, sepsat životopis, pomoci vyjednat pracovní podmínky nebo si práci udržet. Pomůžeme vám zvládnout projevy duševního onemocnění při výkonu práce. Od ledna 2023 poskytujeme službu sociální rehabilitace také v Hradci Králové. 

Leták ke stažení Sociální rehabilitace HK

Leták ke stažení Sociální rehabilitace PCE

Sdílení zkušeností našich klientů

bottom of page