top of page

Sociální služby

Sociální služby Výměníku jsou určeny lidem se zkušeností s duševním onemocněním z Pardubického a Královehradeckého kraje. Jsou dostupné zdarma, s respektem k individuálním potřebám klientům a jejich posláním je poskytnutí informací, podpory a pomoci na cestě k zotavení – ke spokojenému, nadějeplnému a přínosnému životu, přes omezení související s nemocí. Služby se podílí na destigmatizaci a nabízí vzdělávání a poradenství v oblasti duševního zdraví.

Uzavření smlouvy o spolupráci předchází individuální setkání spojené s prohlídkou prostor pro skupinové i individuální kontakty, seznámení s konkrétní nabídkou služeb a základní zmapování situace, potřeb a přání zájemců. Pracovníci služby se řídí Etickým kodexem. Klienti služby mají právo podat na způsob nebo kvalitu poskytování služby stížnost.

Všeobecný leták ke stažení

Zde nás najdete

Kontaktní osoba

Mgr. Bc. Božena Šedivá

Podpořte nás

Chcete se s námi podílet na poskytování kvalitních sociálních služeb pro lidi s duševní nemocí?  Pomoci nám můžete finančním i věcným darem nebo expertní radou. V případě zájmu kontaktujte Věru Šandovou.

E-mail: vera.sandova@pdzvymenik.cz

Tel: +420 737 173 316

Sociální služby

S kým si domluvit první schůzku?

Pro první kontakt se sociálními službami oslovte, prosím, vedoucí služeb Boženu Šedivou. 
Vedoucí sociálních služeb Božena Šedivá vystudovala kulturní a sociální antropologii a sociální práci, v sociální oblasti působí od roku 2007. Pracovala v agendě příspěvku na péči, byla inspektorkou sociálních služeb a sociální pracovnicí v organizaci pomáhající lidem s duševním onemocněním. Ve Výměníku působí jako vedoucí služeb sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny, kde se primárně věnuje chodu služeb a podpoře pracovníků v přímé péči.
 

„Ve Výměníku se snažím uplatnit své zkušenosti jak z přímé práce s klienty v ambulantním provozu a v terénu, tak na úřadech. Zabývám se tím, jak skloubit požadavky zákona s reálnou praxí sociálních služeb. Jsem zastáncem pozvolného vývoje a stabilního pokroku a stejný postup mi dává smysl i v práci s klienty našich služeb. Myslím si, že když se naučíme mít radost nejen z velkých úspěchů, ale i z drobných krůčků, můžeme se radovat každý den.“

Zkušenost se sociálně terapeutickou dílnou

Barbora, 34 let

„Naučila jsem se s lidmi lépe komunikovat, respektovat soukromí své i druhých. Někdy jsem se konfliktu nevyhnula, ale to se časem zlepšilo. Když jsem mluvila o nějakém tématu v kolektivu, tak mi pracovníci vysvětlili, co je vhodné rozebírat a co ne. To mi pomohlo se orientovat v tom, jak se v kolektivu chovat.“

Zkušenost se službou sociální rehabilitace

Naďa, 45 let

„Několik let jsem hledala práci, kde bych vydržela, teď se mi to povedlo. Pracovníci jsou mi nápomocní ve všech mých problémech. Pomáhají mi se zaměstnáním i s dalšími věcmi, jsem ráda, že jsme pořád v kontaktu.“

Jak nás můžete oslovit

  • když vám duševní onemocnění vstupuje do života nebo pokud potřebujete využít poradenství pro blízkého s duševní nemocí
    kdykoli můžete napsat e-mail na lucie.antes@pdz.cz
    ve všední dny v pracovní době 9-16 můžete volat na číslo: 602 277 961

Kontakt

Mgr. Bc. Božena Šedivá Vedoucí sociálních služeb

bozena.sediva@pdzvymenik.cz

+420 734 304 735

Děkujeme za odeslání poptávky

Napište nám

Sociálně terapeutická dílny - Lonkova 510, Pardubice

Služba je poskytována ambulantní formou a nabízí klientům z Pardubického kraje, kteří ji využívají i v každodenní frekvenci, prostor pro smysluplné trávení volného času v bezpečném a příjemném prostředí, místo pro nácvik pravidelného režimu a aktivního fungování ve společnosti dalších lidí. Klienti mohou rozvíjet své komunikační dovednosti, učí se relaxovat a udržují si nebo systematicky zlepšují své motorické a pracovní dovednosti prostřednictvím kreativních aktivit.

Aktuálně nabízíme: rukodělné činnosti, trénování paměti a pozornosti, keramickou dílnu, arteterapii, relaxaci, výtvarnou skupinu, klub vaření a tvorbu časopisu.

Služba je dostupná ve všední dny, 9:00 - 15:00 skupinové aktivity, 15:00 - 17:00 individuální konzultace dle předchozí domluvy.

Leták ke stažení - Sociálně terapeutická dílna

Sociální rehabilitace - Lonkova 510, Pardubice | Pražská třída 360, Hradec králové | Palackého třída 801, 537 01 Chrudim

Služba poskytuje ambulantní i terénní formou komplexní individuální podporu při hledání nebo udržení si zaměstnání primárně na volném trhu práce, ale i na chráněných pracovních místech. Pracovníci služby vycházejí v souladu s metodou Individual Placement and Support (IPS) ze silných stránek klientů, jejich představ, pracovních zkušeností a pomáhají jim s nalezením práce na míru, se zřetelem na jejich individuální potřeby a tempo. Míru zapojení pracovníka v procesu určuje klient sám. Spoluprací se zaměstnavateli vytváříme síť společensky odpovědných firem a poskytujeme jim podporu při zavádění a fungování míst pro osoby se zdravotním omezením.

Konkrétní nabídka: pomoc s orientací na trhu práce, práce s profesním životopisem, příprava a doprovod na pohovory, nácvik konkrétních činností, podpora při zkušebním dni, podpora při vyjednávání pracovních podmínek, podpora při zaškolování i přímo na pracovišti, zvládání projevů nemoci, pomoc při zhoršení zdravotního stavu, práce se stresem, krizové plánování.

Pro nácvik mohou klienti využít naše chráněné provozy - administrativa, úklid, obsluha pokladního systému…

V rámci tranzitního pracovního programu pomáháme klientům z chráněných provozů se vzděláváním a rekvalifikací s cílem posunu na volný trh.

Služba je dostupná ve všední dny, 7:00 - 19:00 dle předchozí domluvy.

Leták ke stažení - Sociální rehabilitace HK

Leták ke stažení - Sociální rehabilitace PCE

Sdílení zkušeností našich klientů

bottom of page