top of page
Open Site Navigation

Co je Výměník

Posláním Výměníku je být fér zaměstnavatel pro lidi s duševním i jiným onemocněním a podporovat je tak, aby mohli pracovat a žít bez hospitalizací.

Výměník má tyto cíle:

 • Rozvíjíme pracovní a sociální dovednosti zdravotně a sociálně handicapovaných lidí, zejména duševně nemocných, a to pomocí sociální a pracovní rehabilitace.
   

 • Nabízíme pracovní uplatnění zdravotně a sociálně handicapovaných lidí, zejména duševně nemocných, vytvořením konkrétních pracovních míst. 

 • Podporujeme klienty při uplatnění na volném trhu práce a pomáháme jim udržet si práci. Nabízíme podporu zaměstnavatelům. 

 • Aktivně usilujeme o destigmatizaci v oblasti zaměstnávání osob se zkušeností s duševním onemocněním.

Sociální služby

Sociální služby jsou zaměřené především na podporu lidí s duševním onemocněním. Naším cílem je pomáhat jim tak, aby jim nemoc zasahovala do života co nejméně. Naši sociální pracovníci jim pomohou udržet si práci, porozumět lépe sobě a své nemoci. Zaměřujeme se s nimi i na osobní a profesní rozvoj, vyzkoušejí si také praktické aktivity v bezpečném a podpůrném prostředí. Sociální služby se hlásí k principům dobrovolnosti, individuálního přístupu, partnerství a respektu. Služby jsou poskytovány zdarma (Etický kodex). Klienti mají právo podat stížnost.

Náš příběh

Sociální služby fungují ve Výměníku od samotného vzniku. Na počátku poskytování těchto služeb byla potřeba vytvořit zázemí pro setkávání lidí s duševním onemocněním, a tak vznikla sociálně terapeutická dílna. Potřebnost služeb sociální rehabilitace se ukázala jako nezbytná pro dobré fungování klientů nejen v našich provozech. Právě díky této podpoře na pracovišti klesla fluktuace chráněných zaměstnanců nebo frekvence jejich hospitalizace. V současnosti jsme spustili tranzitní program, který umožní více lidem získat pracovní zkušenosti a následně místo na volném trhu práce.

Zde nás najdete

Lonkova 510

530 09 Pardubice

Kontaktní osoba

Mgr. Lucie Antes

Podpořte nás

Velice nám to pomůže v poskytování kvalitních sociálních služeb pro lidi s duševní nemocí. Zároveň můžete přispět na rozvoj dalších projektů. Pomoci nám můžete finančním nebo věcným darem.
V případě zájmu kontaktujte Ivu Jarešovou, iva.jaresova@pdz.cz​, 

733 537 934.

Sociální služby

S kým si domluvit první schůzku?

Při prvním kontaktu se sociálními službami, které ve Výměníku poskytujeme, se setkáte s vedoucí služeb Lucií Antes.

Vedoucí sociálních služeb Lucie Antes je sociální pracovnice, arteterapeutka a absolventka psychoterapeutického výcviku. Je jí blízký přístup zaměřený na hledání silných stránek, rozvoj tvořivosti a preventivní protikrizové plánování.

 

Má zkušenosti ze sociálních služeb i soukromé lektorské praxe. Ve Výměníku působila tři roky jako pracovnice sociálně terapeutické dílny a nyní má na starosti chod sociálních služeb a podporu pracovníků v přímé péči. Stále pracuje s klienty, pomáhá jim při stabilizaci jejich zdravotního stavu. 

 

„Práci ve Výměníku mám ráda, protože mi umožňuje pracovat maximálně tvořivě a využívat kromě klasických metod také arteterapii. Využíváme ji napříč provozy a službami, při plánování, komunikaci i hodnocení v její nejširší podobě. A vím, že je pro klienty ozdravná a usnadňuje komunikaci. Také vím, že díky perfektní personalistice je tu každý na svém místě a dělá to, co umí nejlépe. Tím se dostává každému to, co si zaslouží a v té nejlepší kvalitě, jakou umíme. Ať už je to uvařený oběd nebo konzultace. A nakonec oceňuji atmosféru, náladu a typický humor, který Výměník provází. Snažíme se zapojovat do chodu našeho sociálního podniku ve velké míře všechny zaměstnance, držíme se společných hodnot a cílů, a to mi dává smysl.“

Zkušenost se sociálně terapeutickou dílnou

Barbora, 34 let

„Naučila jsem se s lidmi lépe komunikovat, respektovat soukromí své i druhých. Někdy jsem se konfliktu nevyhnula, ale to se časem zlepšilo. Když jsem mluvila o nějakém tématu v kolektivu, tak mi pracovníci vysvětlili, co je vhodné rozebírat a co ne. To mi pomohlo se orientovat v tom, jak se v kolektivu chovat.“

Zkušenost se službou sociální rehabilitace

Naďa, 45 let

„Několik let jsem hledala práci, kde bych vydržela, teď se mi to povedlo. Pracovníci jsou mi nápomocní ve všech mých problémech. Pomáhají mi se zaměstnáním i s dalšími věcmi, jsem ráda, že jsme pořád v kontaktu.“

Jak nás můžete oslovit

 • když vám duševní onemocnění vstupuje do života nebo pokud potřebujete využít poradenství pro blízkého s duševní nemocí
  kdykoli můžete napsat e-mail na lucie.antes@pdz.cz
  ve všední dny v pracovní době 9-16 můžete volat na číslo: 602 277 961

Kontakt


Mgr. Lucie Antes 

Vedoucí sociálních služeb

lucie.antes@pdz.cz

+420 602 277 961

Děkujeme za odeslání poptávky

Napište nám

Pro koho jsou služby určené

Pro dospělé lidi z Pardubického a Královéhradeckého kraje se zkušeností s duševním onemocněním, kteří hledají práci nebo bezpečný prostor pro setkávání.

Služby

Sociálně terapeutická dílna (STD)
Sociálně terapeutická dílna je nízkoprahová služba určená pro lidi, kteří ukončili hospitalizaci na psychiatrickém oddělení nebo se léčí s duševní nemocí, potřebují trénovat pravidelný režim a vrátit se ke každodennímu fungování, zvyknout si trávit čas mezi lidmi, naučit se lépe komunikovat, relaxovat a tvořit. 

Leták ke stažení Sociálně terapeutická dílna

Sociální rehabilitace
Služba sociální rehabilitace poskytuje komplexní pomoc klientům při hledání nebo udržení si zaměstnání. Jsme tu pro každého, kdo potřebuje nacvičit konkrétní činnost, sepsat životopis, pomoci vyjednat pracovní podmínky nebo si práci udržet. Pomůžeme vám zvládnout projevy duševního onemocnění při výkonu práce. Od ledna 2023 poskytujeme službu sociální rehabilitace také v Hradci Králové. 

Leták ke stažení Sociální rehabilitace

Sdílení zkušeností našich klientů

bottom of page