top of page

Whistleblowing

O nás

whistleblowingO nás

Zákonem č. 171/2023Sb. se mění a zpřesňuje dřívější způsob podávání stížností, i jejich obsah, zaměstnanci Výměníku a zavádí nový pojem whistleblowing.

Je zaveden vnitřní mechanismus pro podání stížnosti i její vyřízení.
 

Stížnost je možné podat:

a) ústně (s písemným nebo zvukovým záznamem);

b) elektronicky na emailovou adresu whistleblowingvymenik@pdzvymenik.cz;

c) telefonicky na čísle +420 739 611 750;

d) písemně s předáním osobním příslušné osobě (řediteli Výměníku), nebo prostřednictvím schránky na stížnosti.

 

Postup řešení stížnosti, její zpracování evidenci a uchování, včetně uvedení přestupků souvisejících s whistleblowingem, řeší vnitřní směrnice Ochrana oznamovatelů P/6-2023.

bottom of page