top of page
Pro zaměstnavatele

Pomůžeme vám ušetřit náklady

Je-li vaše společnost zaměstnavatelem s více než 25 zaměstnanci, jste povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením v rozsahu povinného podílu, který činí 4 % z celkového počtu zaměstnanců. Zákonnou povinnost můžete splnit třemi možnými způsoby nebo jejich kombinací:

1) Zaměstnáte příslušný počet osob se zdravotním postižením (OZP), tj. minimálně 4 % povinného podílu vzhledem k celkovému počtu svých zaměstnanců.

 

2) Využijete náhradního plnění, v jehož rámci budete odebírat služby či výrobky od zaměstnavatelů s více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením nebo od OSVČ se zdravotním postižením. Těmto subjektům můžete také zadávat zakázky pro odběr náhradního plnění.

3) Odvedete finanční plnění této povinnosti formou odvodu do státního rozpočtu.

Proč využít našich služeb?

1. Jsme dodavateli náhradního plnění a nabízíme kvalitní služby, které rádi přizpůsobíme tomu, co potřebujete

Využijte naše vysoce kvalitní služby, které realizujeme v několika různých oborech: Od cateringu přes služby šicí dílny a kompletace, úklidy a řemeslné práce až po údržbu zeleně. Díky náhradnímu plnění tyto peníze využijete účelně na to, co potřebujete.

 

2. Ušetřete své firmě na povinných odvodech státu

Ušetříte 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy sledovaného kalendářního roku za každou nezaměstnanou OZP. 

 

3. Využijte spolupráci s námi pro prezentaci své firmy aneb buďte víc společensky odpovědnou firmou (corporate social responsibility) 

Corporate social responsibility (CSR), česky společenská odpovědnost firem, je takové vedení firmy a budování vztahů s partnery, které přispívá ke zlepšení pověsti a zvýšení důvěryhodnosti podniku. Prakticky to znamená, že se firma, podnik nebo jiná organizace chová odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podniká. 

 

4. Rádi pro vás vyhledáme i zaškolíme nového zaměstnance

Pokud se rozhodnete pro zaměstnání osoby se zdravotním postižením, jsme schopni pro vás vyhledat vhodného zaměstnance a pomoci s jeho zaškolením. A budeme pro vás podporou i nadále.

Podpořte nás

Chcete se s námi podílet na poskytování kvalitních sociálních služeb pro lidi s duševní nemocí?  Pomoci nám můžete finančním i věcným darem nebo expertní radou. V případě zájmu kontaktujte Věru Šandovou, vera.sandova@pdzvymenik.cz,

Tel: +420 737 173 316.

Náhradní plnění

Objem odběru náhradního plnění za 1 nezaměstnanou osobu se zdravotním postižením (OZP) je stanoven ve výši sedminásobku průměrné měsíční mzdy sledovaného roku. Pokud budete potřebovat, s výpočtem konkrétní částky pro náhradní plnění vám rádi pomůžeme.

Jaké produkty a služby je možné u nás využít v rámci náhradního plnění?

 

Šicí dílna

Šití, kompletace, praní, žehlení, úklid, smaltování drobných věcí.

Benefity spolupráce: Šijeme kvalitně, z dobrých látek, se zákazníkem řešíme velmi podrobně jeho představy a podle nich tvoříme produkt. Intenzivní komunikace se zákazníkem.

Technická dílna

Úklid, stěhování, bourací práce, zednické práce, údržba zeleně, odpady – voda, drobné zámečnické práce, malířské a natěračské práce, strojové čištění koberců,  čalounění a podlah.

Benefity spolupráce: Garance zajištění služeb, bez výpadků v provozu, dobrá kvalita úklidu a především řešení zpětné vazby a případných nedostatků se zákazníkem.

Kavárna

Polední menu, kavárna, místo pro práci, zahrádka, kulturní a společenské akce typu blešák nebo koncert; catering zajišťovaný na akcích.

Benefity spolupráce: Otevřenost různým požadavkům zákazníků, prostředí přátelské k dětem nebo i psům, umíme zajistit prostor pro firemní schůzky i pro mikulášskou besídku. Zákazníci oceňují domácí dezerty a vege kuchyni.
 

Reference od našich zákazníků

Rádi vám pomůžeme v navázání spolupráce s vhodnými zaměstnanci. Jsme ale také schopni externě převzít kompletní zakázku a celou agendu pracovního oddělení formou outsourcingu, například v rámci úklidů, zajištění cateringu, kompletace, back office a dalšího. Zajímá vás, jestli zvládneme i to, co potřebujete právě vy? Napište nám nebo zavolejte a všechno společně probereme.

Mgr. Hana Počtová

manažer vztahů s veřejností

„Od února 2021 jsme začali nově využívat jednu z mnoha nabízených služeb chráněné dílny PDZ Výměníku Pardubice, a to praní prádla. Byli jsme velmi mile překvapeni vysokou kvalitou provedení a profesionálním přístupem. Pravidelně každý týden u nás firma pracovní oděvy a ručníky vyzvedne a vymění za perfektně čisté z předešlého týdne. To bývá běžným standardem asi všude, ale nám se vrací pracovní oblečení i se spravenými dírami a přišitými chybějícími knoflíky, jako od maminky. Všichni pracovníci chráněné dílny na sebe a odvedenou práci kladou vysoké nároky, které jsou z našeho pohledu „zákazníka“ prostě vidět. Děkujeme..“
 

Elektrárny Opatovice, a.s. 

Opatovice nad Labem, Pardubice 2, 532 13
https://www.eop.cz

Tomáš

55 let, barman

„Mám rád práci s lidmi v hezkém a čistém prostředí. Rád ráno připravuji bar, je to fyzická práce a jsem rád, když to odsýpá. Pak i rád objednávám hosty při obědech. Práce ve Výměníku pro mě znamená práci ve skvělém kolektivu, dobré vztahy, podporu od vedoucích, práci s lidmi, poznávání nových jídel a receptů a možnost být užitečný.“

Chci zaměstnat OZP

V rámci služby sociální rehabilitace realizujeme tranzitní program, ve kterém připravujeme naše zaměstnance na výkon jejich povolání na chráněném i otevřeném trhu práce. Přijímáme zaměstnance do jednotlivých provozů naší organizace, ve kterých si osvojují a upevňují široké spektrum pracovních a sociálních dovedností. Získávají cenné pracovní zkušenosti, které mohou uplatnit po ukončení tranzitního programu u nového zaměstnavatele, což může být třeba právě ve vaší firmě nebo organizaci.

Co získáte díky zaměstnání osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s námi?
 

  • Loajálního a motivovaného zaměstnance

Naším tranzitním programem prochází jenom zaměstnanci, kteří jsou opravdu motivovaní pracovat. Už v průběhu doby, po kterou jsou zaměstnaní u nás, pro ně vybíráme nového potenciálního zaměstnavatele a vyjednáváme možnost stáže, abychom zajistili co nejvyšší pravděpodobnost toho, že náš zaměstnanec bude vhodný na konkrétní pracovní pozici v konkrétní společnosti.

  • Podporu a pomoc v zapracování nového zaměstnance

V průběhu tranzitního programu se zaměstnanec již u nás profiluje na svou ideální pracovní pozici a je možné s ním trénovat jednotlivé pracovní činnosti a dovednosti tak, aby byl připravený na výkon náplně práce u nového zaměstnavatele. Poskytujeme také pomoc a podporu v zaučování přímo na pracovišti, pokud to podmínky zaměstnavatele dovolí.

  • Efektivnější využití kvalifikovaných zaměstnanců

Díky nám ušetříte čas a náklady na zaučení nového pracovníka, můžete tedy efektivněji využít své kvalifikované zaměstnance na jinou potřebnou práci. 

  • Poradenství v legislativních otázkách týkajících se zaměstnávání OZP

Zaměstnáváním OZP se zabýváme přes 20 let. Rádi vám předáme naše know-how, pomůžeme s administrativní agendou a poradíme v legislativních otázkách v oblasti zaměstnávání OZP.

  • Pomoc a podporu v jednání se zaměstnancem v průběhu zaměstnání

Zaměstnáním nové pracovníka ve vaší společnosti nebo organizaci spolupráce s námi nekončí. Nabízíme pomoc a podporu v jednání se zaměstnancem i v průběhu doby, po kterou je zaměstnaný u vás. Spolupráce je vždy individuální, přizpůsobená potřebám zaměstnavatele a zaměstnance, může zahrnovat například hodnotící schůzky, plán rozvoje pracovníka, posilování silných stránek a nácviky dalších pracovních činností.

  • Zvýšení pozitivního dopadu na jméno organizace a společenskou prestiž firmy

Chování v souladu s principy CSR (corporate social responsibility) přináší firmě řadu výhod a zisků, především nefinanční podoby. Přispívá ovšem ke zlepšení pověsti a zvýšení důvěryhodnosti podniku, může tedy přinést zaměstnavateli nové příležitosti, kontakty i zákazníky.

  • Splnění státem stanovené povinnosti zaměstnávání OZP

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu, který činí 4  % z celkového počtu zaměstnanců. Díky spolupráci s námi pro vás bude snazší osoby se zdravotním postižením zaučit a zaměstnat. Vy i váš zaměstnanec budete mít naši podporu a péči. 

  • Možnost čerpat státní dotace, příspěvky a daňové úlevy

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) je podpořeno i prostřednictvím různých státních dotací a příspěvků, pomůžeme vám s vyhledáním těch relevantních pro vaši společnost i vyřízením žádostí.

  • Edukaci a osvětu v oblasti duševního zdraví pro sebe i celý pracovní kolektiv

Ne každý pracovní kolektiv je vždy připravený na přijetí osoby se zdravotním handicapem, pojďme to společně změnit. Nabízíme přednášky, semináře i webináře na témata zdravé komunikace a duševního zdraví.​

Bc. Věra MORAVCOVÁ

specialista zaměstnávání
vera.moravcova@pdzvymenik.cz

+420 737 237 909

Kontaktní osoba

Napište nám

Děkujeme za odeslání!

bottom of page