top of page
Chráněná technická dílna

Adresa dílny

Lonkova 510

530 09 Pardubice

Kontaktní osoba

Jan Liška

Podpořte nás

Chcete se s námi podílet na poskytování kvalitních sociálních služeb pro lidi s duševní nemocí?  Pomoci nám můžete finančním i věcným darem nebo expertní radou. V případě zájmu kontaktujte Věru Šandovou, vera.sandova@pdzvymenik.cz,

Tel: +420 737 173 316.

Kontakt


Jan Liška

Vedoucí provozu technické dílny

jan.liska@pdzvymenik.cz

+420 604 387 037

Děkujeme za odeslání poptávky!

Máte zájem o:

Napište nám

O dílně

V technické dílně nabízíme možnost pracovat lidem, kteří mají zájem se učit a zdokonalovat  v již získaných dovednostech. Zákazníkům poskytujeme odborné řemeslné služby. Naši zákazníci si mohou být jisti, že služby, které poskytujeme, jsou srovnatelné s úrovní komerčních firem. Dílna má  několikaletou řemeslnou tradici a vedoucí dlouholeté odborné a praktické zkušenosti. Na veškeré naše zakázky poskytujeme standartní záruky požadované a garantované zákonem. Naším cílem je spokojený zákazník, který se na nás s důvěrou opět obrátí. Pracujeme tak, aby každá naše zakázka byla provedena v dobré a standartní  kvalitě a poctivém řemeslném zpracování.

Náš příběh

V roce 2012 jsme začali hledat další pracovní příležitosti pro muže. Tak vznikla technická dílna, která se zpočátku zaměřovala na jednoduché řemeslné a stavební práce, jako je úklid veřejných prostranství a údržba zeleně. Postupem času se spektrum činností vykonávaných v dílně rozšířilo o instalatérské a malířské práce. V technické dílně nacházejí uplatnění muži s duševním nebo jiným onemocněním, což jim umožňuje vykonávat poctivou práci s kvalitními výsledky.

Finanční podpora v roce 2022

Díky finanční podpoře dárců jsme mohli v roce 2022 pořídit užitkové auto pro realizaci zakázek technické dílny.

Nyní máme možnost provádět i zakázky, kde je potřeba přepravovat větší objem materiálu, nebo převážet rozměrný náklad. S pomocí nové dodávky, Ford Tranzit 350, jsme tak mohli realizovat zakázky pro Hasičský záchranný sbor Pardubice, Sociální služby města Pardubic a další.

Děkujeme na tomto místě generálnímu dárci Rotary klubu Pardubice, Pardubickému kraji, Magistrátu města Pardubic a Elektrárnám Opatovice a.s. za pomoc při realizaci této, pro Výměník, velmi významné investice.

Koho zaměstnáváme – kdo pro vás realizuje sjednané práce

Technická dílna zaměstnává lidi na částečné úvazky tak, aby měli možnost pracovat na reálných zakázkách. Zakládáme si na dobře odvedené práci, kterou garantuje vedoucí dílny.

Vedoucí technické dílny Jan Liška pracoval dříve  jako vedoucí chráněné truhlářské dílny CEDR o.p.s., technik montáže atypické výroby CDZ Velký Osek, vedoucí Správy údržby budov NHK, kde se věnoval především zajištění provozu údržby, správě a údržbě budov a vodovodních řadů.

 

„Mám dlouholeté zkušenosti s údržbou, domluvou zakázek i opravami všeho druhu. Chtěl bych to předat dál. Jsem rád, že mohu ovlivňovat to, na čem se pracuje, co a jak děláme: V jednání a komunikaci se zákazníky a těší mě i možnost podílet se na směřování vývoje firmy a rozvíjení obchodních kontaktů.“

 

Co o technické dílně říkají naši zaměstnanci?
„Beru to jako výzvu pro svůj další profesní posun.“

Lukáš R.

zaměstnanec chráněné dílny

„Práce mě baví, nutí mě přemýšlet, trénuji mozek. Práce mi přinesla nové zkušenosti, nejen v pracovním, ale i v běžném životě, beru to jako výzvu pro svůj další profesní posun. Výplata se také hodí, mohu rodičům přispět na chod domácnosti.“

Pro koho pracujeme

 • Pro organizace státní správy

 • Pro jednotlivce

 • Pro domácnosti

 • Pro firmy

 • Pro školská zařízení

 • Pro neziskové organizace

 • Pro organizace zřizované statutárním městem Pardubice

Pro firmy –⁠ náhradní plnění

​Firmy, které zaměstnávají více jak 25 zaměstnanců, mají povinnost zaměstnat osobu se zdravotním znevýhodněním. Při nesplnění této podmínky si ovšem může zaměstnavatel vybrat, v jaké podobě bude náhradně plnit:

 • čerpat náhradní plnění nákupem výrobků a služeb nebo zadáním zakázek zaměstnavatelům OZP, mezi které patří i Výměník

 • odvodem finančního obnosu do státního rozpočtu ve výši 2,5násobku průměrné mzdy za každou nezaměstnanou OZP,

 • kombinace předchozích dvou variant náhradního plnění.

Ve Výměníku poskytujeme férové náhradní plnění, to znamená, že zaměstnáváme více jak 50 % lidí se zdravotním postižením. Nákup u nás neznamená jen získání potřebné faktury, ale reálnou podporu skutečným lidem se zdravotním znevýhodněním, kteří díky tomu můžou být zaměstnaní za férových podmínek.

Mgr. Radek Hejný

starosta městského obvodu Pardubice II

„Naše spolupráce s Výměníkem započala již v září loňského roku (pozn. roku 2020), kdy pro nás zaměstnanci střediska začali do schránek občanů městského obvodu distribuovat Pravobřežní zpravodaj. Díky této spolupráci se kvalita roznosu výrazně zlepšila a prakticky jsme nezaznamenali žádnou reklamaci, že by někdo zpravodaj do schránky nedostal.

V únoru letošního roku jsme spolupráci rozšířili a začali jsme využívat práci chráněných zaměstnanců k zajištění úklidu části veřejných prostranství v našem obvodě. Tato spolupráce se velmi osvědčila. Komunikace mezi vedoucím pracovní skupiny a vedoucím Střediska úklidových prací MO Pardubice II, pod něhož spadá úklid veřejných prostranství v obvodě, funguje bez problémů. Zaměstnanci spolku odvádějí kvalitní práci v objednaném rozsahu, proto jsme se rozhodli ve spolupráci pokračovat a smlouvu máme nyní podepsanou až do konce tohoto roku.

Já osobně mám z této spolupráce radost proto, že jsme našli partnera v oblasti, kde jsme dlouhodobě řešili kvalitu práce či nedostatek pracovních sil, a zároveň jsme nabídli pracovní příležitost lidem, kteří ji na trhu práce někdy obtížně shánějí.“

Městský obvod Pardubice II

www.pardubice.eu

Co jsme už dělali a pro koho

 • Fara na Míčově, Sdružení Salesiánů dona Bosca
  Oprava kamenného zdiva –⁠ doplnění kamenů do zdi a hrubé omítání venkovních zdí.
  Opravy vnitřních omítek včetně štuků, zapravení betonových podlah po instalačních pracích, opravy betonových parapetů
  https://www.facebook.com/Vymeniksocialnifirma/photos/3447907401924397
   

 • Výmalba bytu v osobním vlastnictví
  300 m2, kompletní výmalba včetně úklidu po malování

Reference od našich zákazníků
„Našli jsme partnera v oblasti, kde jsme dlouhodobě řešili kvalitu práce.“

Služby

Instalatérské práce

 • Výměna ventilů, vodovodních baterii

 • Čištění odpadů

 • Montáž umyvadel, WC a dalších sanitárních zařízení

 • Výměny a opravy napouštěcích a vypouštěcích mechanismů

 • Instalace a úpravy rozvodů vody a odpadů

 • Montáže domácích vodáren a příslušenství

Malířské a natěračské práce:

 • Výmalba interiérů

 • Nátěry oken, vrat, kovových a dřevěných prvků

 • Odstraňování starých nátěrů

 • Doplňování tmelu na oknech a dveřích 

 • Obnova nátěrů – betonové, dřevěné a kovové plochy a prvky 

Zednické práce:

 • Opravy a úpravy zdiva, podlahových ploch a betonových prvků 

 • Montáže oken a dveří

 • Bourací práce

Údržba zeleně včetně odvozu a likvidace bioodpadu:

 • Sečení trávníků

 • Likvidace náletových dřevin

 • Úklid a čištění zelených ploch

 • Výsadba dřevin

Úklidový servis

 • Vysávání suchou a mokrou cestou

 • Čištění podlahových ploch klasickou i strojní cestou

 • Čištění povrchů tlakovou vodou

 • Čištění skleněných ploch

 • Čištění koberců a čalounění

 • Vyklízení prostor –⁠ sklepy a půdy

Co děláme nejraději

 • Údržbu veřejných prostranství

 • Drobné opravy pro domácnosti i instituce (školy, školky, úřady)

bottom of page