top of page
Co je Výměník

Jsme poskytovateli kvalitních služeb způsobem, který má společenský přesah. Spoluprací s námi podporujete jako zákazník celkový sociální proces ve společnosti, aniž byste museli slevit ze svých nároků. Posláním Výměníku je vytvářet férové pracovní podmínky pro lidi s duševním i jiným onemocněním a podporovat je tak, aby mohli pracovat a žít bez hospitalizací.

 

Výměník má tyto cíle:

  • Rozvíjí pracovní a sociální dovednosti zdravotně a sociálně handicapovaných lidí, zejména duševně nemocných, a to pomocí sociální a pracovní rehabilitace.

  • Nabízí pracovní uplatnění zdravotně a sociálně handicapovaných lidí, zejména duševně nemocných, vytvořením konkrétních pracovních míst. 

  • Podporuje klienty při uplatnění na volném trhu práce a pomáhá jim udržet si práci. Nabízí podporu zaměstnavatelům. 

  • Aktivně usiluje o destigmatizaci v oblasti zaměstnávání osob se zkušeností s duševním onemocněním. 

Novinky na blogu

Služby spolku Výměník běží dál i přes současná protiepidemická opatření

Nový týden nám do života přinesl mnoho nových protiepidemických pravidel a opatření. To však neomezilo naše služby, my nadále fungujeme. 

Zrealizovali jsme projekt KVALITA Péče o duševní zdraví, který nás v naší práci posunul zase o krok dál

V naší organizaci se stále rozvíjíme a vymýšlíme další a další kroky k tomu, jak být lepší.

Podpořte nás

Chcete se s námi podílet na poskytování kvalitních sociálních služeb pro lidi s duševní nemocí?  Pomoci nám můžete finančním i věcným darem nebo expertní radou. V případě zájmu kontaktujte Věru Šandovou, vera.sandova@pdz.cz,​ Tel: +420 737 173 316.

bottom of page